ข าวปัญหายาเสพติด

โครงการ'บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด'แก้ปัญหายั่งยืน. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด. C.E.S. | Drug-Free Workplace 2016. ดาคอนรับใบประกาศเกียรติคุณ “โรงงานสีขาว” | ดาคอน. board1 - ร่วมพิธีเปิดและประชุมชี้แจงโครงการ ประชุมกำกับติดตามการ .... นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมต.ศธ และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศธ. มอบ .... ตรวจประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โครงการ .... ONCBNews1 - ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26.... สำนักข่่าวแห่งชาติ : จ.นราธิวาส เปิดโครงการนราสีขาว รณรงค์แก้ไขปัญหา .... nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย